Konstnärsmaterial online hos Hammarö Ramverkstad

Hammarö Ramverkstad AB och GDPR-information till dig som kund

GDPR (General Data Protection Regulation), EUs nya förordning för stärkt skydd av personuppgifter
gäller from 25 Maj 2018. GDPR ersätter den äldre personuppgiftslagen PUL.

Personuppgiftsansvarig (PA): Innehavare och ägare av Hammarö Ramverkstad AB.
Avser all hantering av personuppgifter, alltså även lagring, radering och sortering.

Rättslig grund - Vad berättigar oss till att hålla personuppgifter?
Enligt GDPR måste man ha en rättslig grund för att hålla personuppgifter. Gällande försäljning så ryms den rättsliga grunden genom AVTALET.

Avtalet: Vid köp/sälj förfarande behövs personuppgifter för att vi ska veta vart vi ska skicka dina köp och kunna nå dig på ett enkelt sätt om något blir fel. I och med att vi har en försäljning online över Internet behöver vi hjälp av företag som ser till att betalning genomförs, transporterar varan till dig och i och med det sluter avtalet.

Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara fakturor i 7 år med adressuppgifter. 

Användarkonton som är äldre än 2 år (ingen inloggning de senaste 2 åren) kommer raderas löpande.
Du som haft ett konto men det har upphört får registrera dig på nytt.

Vilka personuppgifter har vi om dig

* Namn
* Adress
* Postnr, Postort
* E-post
* Telefon nummer: För aviseringar av paket/brev tjänster och kundkontakt
* Personnummer : I de fall kunden väljer att betala med faktura

Samtycke av personuppgifter

I samband med er registrering som kund hos Hammarö Ramverkstad AB eller loggat in lämnar Ni samtycke till att personuppgifterna får användas till fullföljan av Avtalet. Ni har rätt att när som helst återkalla ert samtycke och avsluta ert konto hos oss. 

I de fall kund vill ha fortlöpande information från Hammarö Ramverkstad AB kan man anmäla sig frivilligt att få nyhetsbrev.

Vi kommer under inga omständigheter dela ut/sälja någon information om dig