Konstnärsmaterial online hos Hammarö Ramverkstad

GDPR (General Data Protection Regulation), EUs nya förordning för stärkt skydd av personuppgifter.
From 25 Maj 2018 träder en ny lag i kraft GDPR som ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Hammarö Ramverkstad AB och GDPR-information till dig som kund

Personuppgiftsansvarig (PA): Innehavare och ägare av Hammarö Ramverkstad AB, Dag Cederlöf.
Avser all hantering av personuppgifter, alltså även lagring, radering och sortering.

Bolagsform: Enmansbolag AB
Ägare: Dag Cederlöf
Organisationsnummer: 559064-2426
Momsredovisningsnummer: 165590642426
Sätesadress: Västra Takene 224, 66391 Hammarö
E-post: frame@hammaroram.se
Webb: www.hammaroram.se
Tfn: 0705-526295

Rättslig grund - Vad berättigar oss till att hålla personuppgifter?
Enligt GDPR måste man ha en rättslig grund för att hålla personuppgifter. Gällande försäljning så ryms den rättsliga grunden genom AVTALET.

Avtalet: Vid köp/sälj förfarande behövs personuppgifter för att vi ska veta vart vi ska skicka dina köp och kunna nå dig på ett enkelt sätt om något blir fel. I och med att vi har en försäljning online över Internet behöver vi hjälp av företag som ser till att betalning genomförs, transporterar varan till dig och i och med det sluter avtalet.

Dina Personuppgifter - vilken information har vi om dig?

Ekonomisystem - extern leverantör

* Kundregister – uppgifter lagras hos leverantören - Visma
* Leverantörsregister - uppgifter lagras hos leverantören - Visma

E-handel (web-butiken) – extern leverantör - Exakta Software AB

* Kundregister/personuppgifter - uppgifter lagras hos leverantör
* E-post - uppgifter lagras hos leverantör – gäller pågående korrespondens, därefter raderas mejl dagligen

Användarkonton som är äldre än 2 år (ingen inloggning de senaste 2 åren) kommer raderas löpande. Du som haft ett konto men det har upphört får registrera dig på nytt.

Betalningstjänst - för våra kunder

* Kundregister – uppgifter lagras hos leverantör - KLARNA
* Faktura

Fraktbeställningar

* Kundregister – uppgifter lagras hos leverantörer - Lessmore
Följande personuppgifter lagras temporärt. Adressuppgifter, telefonnummer samt e-postadress

Pappersfakturor – Enligt bokföringslagen är vi skyldiga att spara fakturor i 7 år med adressuppgifter.
Fakturor innehåller inga personnummer 

Vilka personuppgifter har vi om dig?

Vi håller kundregister där följande behövs för att genomföra avtal köpare/säljare emellan:

* Namn
* Adress
* Postnr, Postort
* E-post
* Telefon nummer: För aviseringar av paket/brev tjänster
* Personnummer : I de fall kunden väljer att betala med faktura

Samtycke av personuppgifter

I sanband med er registrering som kund hos Hammarö Ramverkstad AB eller loggat in lämnar Ni samtycke till att personuppgifterna får användas till fullföljan av Avtalet. Ni har rätt att när som helst återkalla ert samtycke och avsluta ert konto hos oss.  I de fall kund vill ha fortlöpande information från Hammarö Ramverkstad AB kan man anmäla sig frivilligt att få nyhetsbrev.

Vi kommer under inga omständigheter dela ut/sälja någon information om dig